Tips för dig som ska bygga padelbana

Vilka regler gäller, vilka mått har du att förhålla dig till och vilket förarbete krävs innan padelbanorna kan installeras hos dig? Nordens ledande leverantör av padelbanor ger dig värdefulla tips på hur du lyckas göra drömmen till verklighet!

Intresset för den nya trendsporten padel växer lavinartat. Sporten är rejält stor i Sydeuropa och Latinamerika med över 30 miljoner spelare och sprids just nu i snabb takt över världen – inte minst i Sverige och Norden, där Trafik & Fritid etablerat sig som den största leverantören med konceptet Padeltotal.

Bygga padelbana, mått & storlek: tänk på bredd, längd – och höjd

Banans storlek är inte allt, även om det självklart är viktigt att tänka på redan från start. Men det gäller även att tänka på andra mått, som till exempel takhöjd. Vilket utrymme har du att spela med? Att inte ha koll på måtten är ett av de största misstagen som görs och sätter tyvärr stopp för alltför många byggen. Ibland upptäcker man t.o.m. för sent att utrymmet för padelbanan är för litet och då kan det vara svårt att i efterhand fixa detta.

Padelbanan ska ha en spelyta på 20×10 meter och behöver därför ett yttermått på minst 21 m respektive 11 m – men gärna mer. Tänk också på att takhöjden måste vara väl tilltagen. Se till att ha minst 6 meter i tak, men helst 8 meter eller mer.

Underlaget – grunden till en lyckad padelanläggning

En riktigt bra padelbana är beroende av att underlaget är plant och att marken eller golvet inte lutar. För att undvika problem och oväntade utgifter bör du i god tid boka ett besök innan själva byggarbetet går igång där ytan besiktigas och eventuella fel åtgärdas. Detta kommer spara dig både tid och pengar. Tänk på att det kan vara svårare att justera underlaget utomhus än inomhus.

Det bästa underlaget för padel

Det ultimata underlaget är ett betonggolv som är ca 10 cm tjockt. Golvet ska vara helt jämnt och får inte ha några svackor eller höjder som överstiger 5 mm åt något håll räknat på en 5 m rätskiva. Är golvet inte jämnt är flytspackling den vanligaste metoden för att åtgärda det. Flytspacklingen görs med fördel av en golvfirma eller specifik flytgolvsspacklare. Om det är en stor yta som ska flytspacklas kan kostnaden för detta arbetet bli stor.

Vanligt med markarbete

Markarbete är som regel lite dyrare eftersom det kan kräva en hel del arbete från inhyrda markarbetare och beror bl.a. på vilken slags jord det är. Mark- eller golvarbete är något som över hälften av alla anläggningar behöver göra när en padelbana ska byggas. Så ett tips är att ta med detta förarbete i din budget för att undvika oväntade kostnader.

Köper du din padelbana från Padeltotal görs alltid ett besiktningsbesök där mark- eller golvytan kontrolleras. På så sätt undviker du både risker och besvikelser.

Padel spelas på konstgräs

Själva padelbanornas golvmaterial består av olika sorters konstgräs. Vilket gräs du ska välja till din padelbana beror på ett par olika faktorer såsom hur mycket din padelbana kommer att användas, hur mycket underhållsarbete du är beredd att göra, hur lång livslängd underlaget ska ha och givetvis priset.

Vissa konstgräs kräver mer underhåll än andra och skiljer sig också i pris. Generellt kan man säga att ju dyrare gräs, desto längre livstid – men exakt hur lång tid gräset håller beror såklart också på användningen och underhållet.

Monofiber är ett prisvärt alterantiv som har bra spelegenskaper men som också kräver lite mer underhåll när det kommer till att fördela sanden mot mitten genom borstning. Krullgräs, som är en annan typ av gräsunderlag för padelbanor, är dyrare – men har en längre livslängd och kräver mindre underhållsarbete.

Underhåll av padelbana

Generellt sett så behöver du byta gräs vart femte år. Glaset i anläggningen behöver som regel putsas en gång per månad och sanden på banorna behöver borstas ca 1 gång per vecka. Du kan också behöva byta ut lampor och hålla rent och snyggt på och vid banorna.

Krävs bygglov för att
kunna bygga padelbana?

Ofta byggs padelbanor i gamla industrihallar. Detta beror bland annat på den takhöjd som krävs. Industrihallar ligger ofta i områden som inte räknas som handelsområden, vilket innebär att det oftast krävs någon form av bygglov. För att diskutera bygglov vänder du dig till byggnadsnämnden i din kommun eftersom det krävs en ändring i detaljplanen för hela industriområdet – inte bara hallen som du ansvarar för. Se också till att brandmyndigheten godkänner lokalen. Det måste finnas bra utrymningsvägar.

Installation av padelbana 

Det är en klar fördel att låta erfaren personal ta hand om installationen av själva padelbanan. Ett sådant arbete innefattar bland annat att sätta banan på plats, montera glas, lägga grus och att fästa ljusarmaturer på belysningsstolpar samt att dra el från 8 armaturer till en punkt. För att belysningen ska fungera behöver det finnas uttag för 230 volt. Detta gäller både utomhus och inomhus. Det är viktigt att redan tidigt i processen fundera ut vilka uttag som behövs och hur belysningen ska sitta.

Det är också viktigt att din lokal har en tillräckligt stor port för att kunna ta emot alla delar som en padelbana består av. Glasskivorna som användas är ca 3 meter breda och du behöver därför en port som är minst 3,5 meter bred och 3,5 meter hög.