Padelbana på 7 minuter

Luleå film from Mats on Vimeo.