Sureplay

Sureplay – platsgjuten fallskyddsbeläggning

Den nya generationens Sureplay har förbättrade miljöegenskaper, förbättrad stötdämpande funktion och fantastiska visuella kvalitéer.

Sureplay är platsgjuten fallskyddsbeläggning och används på till exempel lekplatser, löparbanor eller som underlag på idrottsplaner (multisport). Sureplay säkerställer att din lek- eller spelyta uppfyller de EU-normer som finns gällande fallskydd. Dessutom skapar Sureplay en visuellt inbjudande lek- och spelmiljö – se alla färger här!

Vi framtagandet av den nya generationen Sureplay har man tagit del av marknadens negativa inställning till användandet av granulerade bildäck (SBR) och förekomsten av polyaromatiska kolväten i dessa, samt oron för mikroplaster (små partiklar upp till 5 mm).

Den nya generationen använder därför en ny typ av stötdämpning, kallad Infinergy. Materialet tillverkas av BASF i Tyskland i samarbete med Adidas och används i huvudsak som stötdämpande sula i skor. Vid produktion av detta material kan enstaka korn avvika från den önskade kritvita färgen och räknas då som sekundärmaterial av skotillverkaren – även om materialet som sådant är förstklassigt.

Fördelar med Infinergy:

  • Innehåller inga polyaromatiska kolväten.
  • Innehåller inget SBR-gummi.
  • Innehåller inga mikroplaster.
  • Materialet är mycket lätt (150 kr/m3) vilket både sparar på frakt och möjliggör läggning på tak eller andra ställen där vikt är en faktor.
  • Materialet har ännu bättre stötdämpningsegenskaper än SBR, i synnerhet vid högre fallhöjder.

Sureplay är anpassat för nordiskt klimat

Sureplay är för närvarande representerat i Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland och Österrike. Varje land har sin egen montagepersonal med specialistutbildning och kompetens som borgar för ett utförande enligt gruppens högt ställda krav. Erfarenhetsutbyte sker årligen där nya produkter, applikationer och teknik diskuteras.

De valda materialen är lämpade för vårt klimat gällande såväl temperatur som UV-ljus och miljöpåverkan. Vårt aktiva val av ”lokala” leverantörer säkerställer en fullvärdig slutprodukt till fördel för såväl beställare som slutanvändare.

Tobias Nilsson

Arbetsledare

Mobil: 0709-131002

Klicka på bilden för att få upp ett kontaktformulär.