Konstgräs för landscaping

Fallskydd/säkerhet

Konstgräs kan läggas med ett underliggande stötdämpande lager vars tjocklek beror på den fallhöjd som underlaget ska anpassas efter. Olika lekredskap är olika höga och fallhöjderna varierar. Vi är experter på detta och kan om du vill ta fram rätt stötdämpning för dina behov.

Kvalitet

De konstgräs Trafik & Fritid erbjuder är de mest slitstarka på marknaden och har sand som infill. Våra leverantörer av konstgräs är mycket avancerade i återvinning och återanvändning av konstgräs med egen utrustning.

Planering

Våra produkter ritas ofta in i projekt av arkitekter. Har du inte någon arkitekt kan Trafik & Fritid hjälpa dig med planeringen och t.ex. rita in ytorna. Vi kan också tipsa om alternativ – det kanske kan finnas bättre alternativ för just ditt projekt – till exempel stötupptagande gummi med konstgräs på ytan. I vårt utbud finns till exempel även asfaltsmönstring, ytmålning och dekorativ platsgjuten fallskyddsbeläggning. Våra kunder tycker det är skönt att kunna hitta allt hos samma leverantör.

Vi hjälper dig att få önskad funktion på rätt plats genom att optimera ytornas utformning – till exempel genom olika terrasseringar med olika nivåer av stötdämpning beroende på vad som ska finnas på platsen (vilken fallhöjd som ska kunna dämpas).

Installation

Vid installation av konstgräs krävs ofta två aktörer – markentreprenör och installatör. Markförberedelserna görs enligt installatörens beskrivning och installatören monterar därefter marktäckningen.

Underhåll

Konstgräs bör i möjligaste mån hållas rent från större grenar och löv. Det kan med tiden behöva påfyllning av infill (sand). Garantitiden är från 5 år.

Kvalitetsintyg

Seriösa installatörer är noga med att lämna kvalitetsintyg med t.ex. sammanställda egenkontroller. Intyget säkerställer att rätt mängder material har använts på rätt ställen och anger även eventuella avvikelser, som t.ex. kan ha gjorts enligt kundens begäran. Kvalitetsintyget säkerställer att du som kund fått vad du betalat för och att erforderlig fallhöjd är uppnådd.

Miljö

Allt marktäckningsmaterial från Trafik & Fritid som ersätts lämnas till 100% till återvinningscentral.

Trafik & Fritid leder tillsammans med våra europeiska partners ett kontinuerligt arbete med utveckling för en bättre miljö.

Tobias Nilsson

Arbetsledare

Mobil: 0709-131002

Konstgräs tillsammans med Creapave, mönstertryck asfalt.

Klicka på bilden för att få upp ett kontaktformulär.