Viktigt att tänka på när du ska installera platgjutet gummugranulat

Det är skillnad på gummi och gummi och det finns också stora skillnader på olika fabrikat och installatörer av gummigranulat. När du ska installera platsgjutet gummigranulat, är det viktigt att tänka på att välja kvalitet – både för att spara kostnader i längden och miljö.

 

STÄLL HÖGA KRAV PÅ GUMMIGRANULATET

Trafik & Fritid använder endast stora, seriösa, europeiska leverantörer av granulat för Sureplay. Detta gör att du kan ha bättre koll på både gummi och kemi – till exempel att UV-beständigheten är den högsta möjliga. Sureplay som är vårt platsgjutna gummigranulat var det första i Sverige – det är av högsta kvalitet och vi har lång och god erfarenhet av både installationer och kvalitet över tid.

 

VÄLJ HÖG KVALITET PÅ PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT 

När det gäller kvalitet kan det enkelt uttryckas med att den avgörs av två faktorer: 1. Mängden EPDM-gummi (syntetiskt gummi) i granulatet och 2. Mängden UV-bindmedel. Ju större mängder av dessa, desto bättre och mer hållbar produkt. Men det är också dyrare. Genom att satsa på högsta kvalitet sparar du pengar genom att ytan håller längre – och det är också bättre för miljön.

 

ENKELT TRICK FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

På en multisportyta för fotboll sker 95% av slitaget vid straffpunkten. Där kan man förstärka med två lager transparent förstärknings-/topplack för att öka hållbarheten och därmed livslängden. Det är förvisso en liten detalj, som inte kostar särskilt mycket – men ett smart och enkelt sätt att få maximal glädje av lekytan!

 

STÖTDÄMPANDE LAGER FÖR SÄKERHET PÅ LEKPLATSER

Vid installation av platsgjutet gummigranulat krävs två aktörer – markentreprenör och installatör. Markförberedelserna görs enligt installatörens beskrivning och består i stora drag av stenmaterial – 200 mm förstärkningslager, 100 mm bärlager och 30 mm stenmjöl. Ovanpå detta lägger installatören 30-90 mm stötdämpande lager (SBR-gummi*) och 10 mm ytlager (genomfärgat EPDM-gummi). Hur tjockt gummilagret ska vara avgörs av den fallhöjd det är avsett att kunna dämpa. Sureplay kan läggas direkt på asfalt eller andra hårdgjorda ytor.

SÄKERHET VIKTIGT ÄVEN VID INSTALLATION AV PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Vid installationen är det viktigt att arbetsområdet är ordentligt avgränsat med byggstaket samt att installationen görs under gynnsam väderlek. Vi vet när detta är. Vid forcerad läggning eller vid läggning under icke optimala förhållanden riskerar arbetet att bli undermåligt och i värsta fall behöva göras om helt.

 

VAD KOSTAR PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT?

Priset för en yta med Sureplay beror på en mängd faktorer, utöver hur stor yta som ska läggas och vilket förarbete som krävs på den aktuella platsen beror priset till exempel på vilken fallhöjd som Sureplay ska dimensioneras för. Fråga oss gärna om vad Sureplay kostar!

*SBR-gummi: oftast återvunna bildäck som malts ner till granulat.

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!