Bygga padelbana? Vi ger dig tipsen

HA KOLL PÅ MÅTTEN AV DIN PADELBANA

Det första du ska tänka på när du ska bygga en Padelbana är givetvis vilket utrymme du har att spela med. Att inte ha koll på måtten är ett av de största misstagen som görs och sätter tyvärr stopp för alltför många byggen. Ibland upptäcker man t.o.m för sent att utrymmet för padelbanan är för litet och då kan det vara svårt att i efterhand fixa detta.

Du kan hitta dessa och många fler tips i vår kostnadsfria Padelguide som du kan ladda ner här.

 

 

 

 

BYGG DIN PADELBANA MED RÄTT SPELYTA

Själva planen ska ha en spelyta på 20×10 meter och behöver därför ett yttermått på minst 21 m respektive 11 m – men gärna mer.

Tänk också på att takhöjden måste vara väl tilltagen. Se till till att ha minst 6 meter i tak men helst 8 meter eller mer.

SKA DU BYGGA EN PADELBANA ELLER FLER?

Ska du göra en större padelanläggning med flera banor kan du planera placeringen av padelbanorna smart så att du får högre trivsel bland spelarna och högre lönsamhet i din verksamhet. Har du fel mått i din padelhall får du antingen överväga att bygga ut hallen eller också göra färre antal padelbanor. Färre padelbanor innebär också lägre lönsamhet. Därför är det viktigt att du tidigt i processen är medveten om hur stor anläggning du får plats med i din lokal eller på din mark. Ta gärna hjälp av en expert som hjälper till med ritningar och placering av padelbanorna så att ytan optimeras för att kunna rymma så många padelbanor som möjligt.

Tänk på att ofta behöver en padelbana fungera bra ihop med andra sporter eller aktiviteter som utförs i samma lokaler eller på en delad yta.

BYGGA PADELBANA MED RÄTT UNDERLAG

En padelbana är beroende av ett plant underlag. Därför är det viktigt att underlaget för padelbanan är helt jämnt och att marken eller golvet inte lutar. För att undvika problem och oväntade utgifter bör du i god tid boka ett besök innan själva byggarbetet går igång där ytan besiktigas och eventuella fel åtgärdas. Detta kommer spara dig både tid och pengar. Tänk på att det kan vara svårare att justera underlaget utomhus än inomhus.

Underlaget bör bestå av ett betonggolv som är ca 10 cm tjockt. Detta golv ska vara helt jämnt och får inte ha några svackor eller höjder som överstiger 5 mm åt något håll räknat på en 5 m rätskiva. Är golvet inte jämnt är det vanligaste metoden för att åtgärda detta att flytspackla. Flytspacklingen görs med fördel av en golvfirma eller specifik flytgolvsspacklare. Om det är en stor yta som ska flytspacklas kan kostnaden för detta arbetet bli stor.
Markarbete är som regel lite dyrare eftersom det kan kräva en hel del arbete från inhyrda markarbetare och beror bl.a. på vilken slags jord  det är – t.ex. lerjord eller sandjord.

MARK- OCH GOLVARBETE VANLIGT NÄR MAN BYGGER PADELBANA

Mark- eller golvarbete är något som över hälften av alla anläggningar behöver göra när en padelbana ska byggas. Så ett tips är att ta med detta förarbete i din budget för att undvika oväntade kostnader.
Vill du ha fler tips om vad du ska tänka på när du ska bygga en padelbana? Ladda då ner vår padelguide som ger dig ännu fler tips om vad du ska tänka på och hur du maximerar intäkterna av dina padelbanor.