Förskolan på taket

Detta är bilder från Malmös första förskola som är byggd uppe på taket till köpcentrat Mobilia, Per Albin Hanssonsväg, Malmö. Vi har arbetat på två olika plan (3 & 4). Vi har lagt ca 615 m2 Sureplay och ca 320 m2 Konstgräs
EasyTurf Ambience C30.

På plan 3 har vi på den plana ytan lagt  Sureplay i Sandmix bestående av 50% Beige, 25% EarthYellow och 25% Brown med mindre kullar i mix bestående av 50% LemonYellow, 25% Beige, 12,5% EarthYellow & 12,5% Brown och 1 halvkulle i randigt med 100% Orange, 100% Rosé och 100% Red samt plan yta i 100% Red på plan 4. Konstgräset har vi lagt på såväl plan 3 som på plan 4. Vi gjorde projektet tillsammans med NCC Construction AB.