Trafik & Fritid är årets företagare 2015!

Utmärkelsen Årets Företagare 2015 i Kävlinge Kommun gick till Erik Andersson, Anders Bohm, Hans persson och Tomas Persson med företaget Trafik & Fritid.

Juryns motivering: ”De nuvarande fyra ägarna Hans och Thomas Persson tillsammans med Erik Andersson och Anders Bohm har vidareutvecklat Yngve Persson företag Trafik & Fritid Skandinavien AB till en stark position på marknaden. Med tydligt och mätbart tillväxtfokus med mål och vision ständigt närvarande i det dagliga arbetet når man framgångar och tar nya marknadsandelar också genom nya exportsatsningar. Ett genuint affärsmannaskap hos ledningen tryggar orderingång vilket skapar ett bra arbetsklimat och garanterar kvaliteten i produkterna med hög kundnöjdhet. En förebild för hållbart företagande.”