T&F förvärvar Mixgoal.dk

Trafik & Fritid förvärvar per den 1 November Mixgoal. Förvärvet kommer att komplettera vårt tidigare produktutbud av fotbollsmål med nya innovativa och hållbara hel- och delsvetsade fotbollsmål. Mixgoal innehar patent i 16 länder på sitt kombinerade 5/7 manna mål som under många år har sålts av Trafik & Fritid och rönt stor framgång bland våra kunder.