Fotboll

Alla artiklar som handlar om fotboll.


Gör ett hållbart val – välj konstgräs som håller i längden

Den nya generationens konstgräs har sand som infill. Förutom att sand är ett rent naturmaterial behöver det i princip aldrig fyllas på ytterligare. Det sparar både tid, pengar och miljö.

 

 

Välj en matta med sandinfill

Elitfotbollsgräs och äldre konstgräsvarianter har olika typer av gummigranulat som infill. De små gummikulorna, som kan komma från t.ex. nermalda bildäck, har en tendens att hamna där det inte var tänkt att de skulle hamna – till exempel i fotbollsskorna, i tvättmaskinen eller i närliggande vattendrag. Detta har uppmärksammats mycket under senare år och miljöaspekterna är uppenbara.

Den fjärde generationens konstgräs har däremot sand som infill. Är du inte i behov av en fotbollsplan för matchspel på elitnivå – gör ett grönt val och välj en matta med sandinfill! En matta mad sandinfill behöver i princip aldrig fyllas på med ytterligare infill vilket både sparar tid, pengar – och inte minst miljö.

 

Därför ska du välja konstgräs från Trafik & Fritid

Våra konstgräs uppfyller de allra högsta kraven och har bl.a. marknadens bästa UV-skydd vilket borgar för en lång livslängd. Garantin gäller i åtta (8) år men mattans faktiska livslängd beror på många faktorer. Vi har mattor som har legat i 15 år och som fortfarande håller väldigt hög nivå.

 

Världens största och mest betrodda varumärke inom konstgräs

När du väljer ett konstgräs från Trafik & Fritid får du en matta från Tarkett Sports FieldTurf som är världens största och mest betrodda konstgräsvarumärke. De tillverkar alla sina konstgräs själva i Europa med eget, förstklassigt material. De är dessutom mycket avancerade i återvinning och återanvändning av konstgräs med egen utrustning.

 

Gör ett grönt val som håller i längden!

 

Visste du detta om konstgräs?

En konstgräsmatta kan flyttas och fortsätta användas även om den exempelvis inte längre uppfyller önskad certifieringsnivå. En konstgräsmatta som tidigare tjänstgjort som FIFA Quality Pro är fortfarande ett väldigt bra fotbollsunderlag även om det efter ett par år som underlag på en elitfotbollsarena inte längre uppfyller kraven för den allra högsta klassificeringen.

 

 

 

Vilka krav ställer du på ditt konstgräs?

Det är skillnad på konstgräs och konstgräs. Välj ett underlag som passar just dina behov!

 

 

Hur ska planen användas?

Elitfotboll, breddfotboll, skolor och offentliga miljöer har oftast helt olika faktiska behov och krav på det konstgräs som ska läggas. Att inte kartlägga de behov som faktiskt finns kan göra att investeringen i konstgräsplanen inte blir så bra och lönsam som den kunde ha blivit.

 

Ta gärna hjälp – men bestäm själv

Beställning av en konstgräsplan kan upplevas som ett stort projekt. Ta gärna hjälp av oss eller en konsultbyrå om det underlättar för dig, men tänk på att själv bestämma vilka egenskaper du önskar av den nya konstgräsplanen – både sett till användningsområde, användare och ur miljösynpunkt.

 

Vilken typ av konstgräs passar bäst för just dina ändamål?

 

  • Hybridgräs:Innehåller 8-10% konstgräs och räknas som naturgräsmatta. Hybridgräs minskar slitaget på naturgräset. Det är exklusivt – jämfört med konstgräs är det kostsamt, både att installera och underhålla.
  • Landscapinggräs:För offentliga miljöer, till exempel i rondeller och liknande, på skolgårdar, i trädgårdar eller på solfattiga innergårdar hos exempelvis bostadsrättsföreningar. Utseendemässigt naturtroget med vissa gråa och bruna strån invävda. Endast sand som infill*.
  • Multisportgräs:Används för t.ex. tennis, basket och spontanidrott. Läggs på skolgårdar, tennisplaner och basketplaner utomhus. Ytorna är ofta ca 20×40 m stora. Endast sand som infill.
  • Fotbollsgräs:Den fjärde generationen konstgräs för fotboll är en tät, mjuk och spelvänlig konstgräsmatta med endast sand som infill. Mattan uppfyller Nordiskt Certifikat och FIFA Quality.
  • Elitfotbollsgräs:Förekommer i olika nivåer där den allra högsta högsta nivån är den som används av elitfotbollsklubbar (Allsvenskan, Damallsvenskan, Elitettan, Superettan) och uppfyller den högsta certifieringen, nämligen FIFA Quality Pro. Den certifieringen sker årligen.

 

*Infill är det material som läggs på konstgräsmattor för att stödja stråna att stå upprätta. Alla mattor har sand som grundinfill. Vissa mattor använder t.ex. kork eller olika typer av gummi som toppinfill – eller bara sand, vilket är absolut mest naturvänligt.

 

 

 

 

Installation av konstgräs

Markarbete, underlag och installation – så går det till när du ska lägga konstgräs

 

 

Förberedelser av underlaget

Innan konstgräsmattan kan installeras måste marken förberedas. Det görs av en markentreprenör. Trafik & Fritid erbjuder möjligheten till totalentreprenad, dvs. att Trafik & Fritid håller även i markentreprenaden. Det går också bra att ordna detta på egen hand om så hellre önskas.

 

Viktigt med ett ordentligt underarbete

Markentreprenaden går till på följande vis: matjord och andra jordmassor schaktas bort tills att man kommit ner till ”fast yta”. På denna yta läggs markväv och därpå olika fragment av bergkross för att uppnå ett riktigt fast underlag. Ovanpå det läggs dränering/dräneringsgrus och på toppen 10-30 mm stenmjöl för att göra ytan riktigt jämn. Det är viktigt att planen inte har några svackor.

Så undviker du vattenpölar på din konstgräsplan

Hela ytan anläggs med en s.k. bombering, där planen har en ”ryggås” vilken på en fotbollsplan sträcker sig från det ena målet till det andra, och sluttar något ut mot varje långsida. Detta görs för att underlätta vattenavrinning. Vid renovering av en fotbollsplan sker också visst markarbete för att justera eventuellt uppståndna svackor o.dyl., men detta är marginellt i jämförelse mot nyinstallation.

 

Äntligen dags att lägga konstgräs!

På det färdigjusterade bärlagret läggs en s.k. pad. Det finns olika typer av pads – vilken som läggs avgörs av planens önskade egenskaper – till exempel om den ska uppfylla några specifika certifieringskrav. På paden läggs konstgräsmattan som kommer på stora rullar (2-4 m breda) som är skarvfria i planens längdriktning. Längderna rullas ut och finbeskärs därefter på plats – och limmas samman. Sand/ infill fylls på och jämnas ut och linjer målas/ limmas. Installationen tar ca 10-15 dagar.

 

Besiktning för garanti om riktigt bra konstgräs

För att testa planens installationskvalitet görs en besiktning genom Svenskt/Nordiskt Certifikat. Det ger dig som beställare ett kvitto på att din konstgräsmatta och installationen uppfyller alla de krav som ställs på en riktigt bra konstgräsmatta som ska hålla i många år. En likadan besiktning kan beställas när som helst – till exempel vid garantitidens utgång. Läs mer om krav och certifieringar i konstgräsguiden som du laddar ner gratis här.

 

 

 

Fördelar med Sureplay (platsgjutet gummigranulat)

För att uppnå krav på lekplatser enligt gällande EU-norm kan man använda platsgjutet gummigranulat, sand eller bark som fallskyddande underlag. Den här artikeln tar upp vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen.

 

FÖRDELAR MED PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Både sand och bark är ju rena naturmaterial, vilket är toppen. Men de har också ett par nackdelar. Sand har genom alla tider varit populärt för barn att gräva i, men lika populärt hos katter att utföra sina behov i. Både sand och bark behöver tvättas med jämna mellanrum på grund av hygienfaktorer, dessutom har dessa material en väldokumenterad tendens att följa med i kläder vilket inte bara hamnar i tvättmaskiner utan även skapar stora slitage på inomhusmiljöer på till exempel skolor och förskolor.

En annan nackdel med till exempel sand och bark är att glassplitter och kanyler lätt döljs under ytan i sand eller bark vilket medför en påtaglig fara för lekande barn.

 

ENKELT UNDERHÅLL FÖR LÅNG HÅLLBARHET

Sureplay är i det närmaste underhållsfritt. För maximal livslängd gäller det bara att se till att ytan hålls någorlunda ren, framförallt att se till att försöka hålla löv och annat organiskt material borta samt sten, grus och sand. Ytor som hålls rena håller också länge, cirka 15 år. Slitytan, alltså den färgglada centimetertjocka yta som syns, är gjord av genomfärgat EPDM-gummi vilket också används som vibrationsdämpare i brokonstruktioner. När det är dags att renovera granulatytan läggs i stort sett ett nytt lager ovanpå det gamla och utöver en nollställning av åldern uppnås dessutom ännu bättre stötdämpande egenskaper.

 

BÄTTRE HYGIEN PÅ LEKPLATSEN

Att förse Sureplayytan med extra lager transparent förstärknings-/topplack förstärker inte bara hållbarheten ytterligare, utan förbättrar även hygienen. Det blir helt enkelt lättare att sanera efter exempelvis tappade varmkorvar med senap och ketchup eller magsjuka barn.

 

TVÄTT AV PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Trafik & Fritid erbjuder tvätt av Sureplay. Detta görs med en speciell maskin som i grova drag kombinerar högtryckstvätt med en vattendammsugare. Framförallt använder vi bara egen och speciellt utbildad personal och vi jobbar bara i landets sydligaste regioner. Detta gör att vi finns i närheten av dig och kan hålla en väldigt hög servicegrad.

 

ÅTERVUNNET GUMMI SOM ÄR HÅLLBART

Spridning av löslagt SBR-gummi är ett miljöproblem där det uppskattas att uppemot 4000 ton gummi försvinner spårlöst från landets konstgräsplaner och ut i naturen varje år.

Det SBR-gummi som används vid våra platsgjutna gummigranulatytor (Sureplay) kommer från återvunna bildäck och är helt inbundet med bindmedel. Det är alltså inte löst, utan sitter ihop. Det ligger dessutom inte exponerat, utan är dolt under ett centimetertjockt lager av EDPM – även det helt inbundet och därtill bättre för miljön.

 

 

DET STÅR SUREPLAY FÖR:

Säkerhet  Underhållsfritt  Rullstolstillgängligt  Europanorm

Platsgjutet  Långsiktigt  Allsidigt   Ytanpassat

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!

 

Viktigt att tänka på när du ska installera platgjutet gummugranulat

Det är skillnad på gummi och gummi och det finns också stora skillnader på olika fabrikat och installatörer av gummigranulat. När du ska installera platsgjutet gummigranulat, är det viktigt att tänka på att välja kvalitet – både för att spara kostnader i längden och miljö.

 

STÄLL HÖGA KRAV PÅ GUMMIGRANULATET

Trafik & Fritid använder endast stora, seriösa, europeiska leverantörer av granulat för Sureplay. Detta gör att du kan ha bättre koll på både gummi och kemi – till exempel att UV-beständigheten är den högsta möjliga. Sureplay som är vårt platsgjutna gummigranulat var det första i Sverige – det är av högsta kvalitet och vi har lång och god erfarenhet av både installationer och kvalitet över tid.

 

VÄLJ HÖG KVALITET PÅ PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT 

När det gäller kvalitet kan det enkelt uttryckas med att den avgörs av två faktorer: 1. Mängden EPDM-gummi (syntetiskt gummi) i granulatet och 2. Mängden UV-bindmedel. Ju större mängder av dessa, desto bättre och mer hållbar produkt. Men det är också dyrare. Genom att satsa på högsta kvalitet sparar du pengar genom att ytan håller längre – och det är också bättre för miljön.

 

ENKELT TRICK FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

På en multisportyta för fotboll sker 95% av slitaget vid straffpunkten. Där kan man förstärka med två lager transparent förstärknings-/topplack för att öka hållbarheten och därmed livslängden. Det är förvisso en liten detalj, som inte kostar särskilt mycket – men ett smart och enkelt sätt att få maximal glädje av lekytan!

 

STÖTDÄMPANDE LAGER FÖR SÄKERHET PÅ LEKPLATSER

Vid installation av platsgjutet gummigranulat krävs två aktörer – markentreprenör och installatör. Markförberedelserna görs enligt installatörens beskrivning och består i stora drag av stenmaterial – 200 mm förstärkningslager, 100 mm bärlager och 30 mm stenmjöl. Ovanpå detta lägger installatören 30-90 mm stötdämpande lager (SBR-gummi*) och 10 mm ytlager (genomfärgat EPDM-gummi). Hur tjockt gummilagret ska vara avgörs av den fallhöjd det är avsett att kunna dämpa. Sureplay kan läggas direkt på asfalt eller andra hårdgjorda ytor.

SÄKERHET VIKTIGT ÄVEN VID INSTALLATION AV PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Vid installationen är det viktigt att arbetsområdet är ordentligt avgränsat med byggstaket samt att installationen görs under gynnsam väderlek. Vi vet när detta är. Vid forcerad läggning eller vid läggning under icke optimala förhållanden riskerar arbetet att bli undermåligt och i värsta fall behöva göras om helt.

 

VAD KOSTAR PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT?

Priset för en yta med Sureplay beror på en mängd faktorer, utöver hur stor yta som ska läggas och vilket förarbete som krävs på den aktuella platsen beror priset till exempel på vilken fallhöjd som Sureplay ska dimensioneras för. Fråga oss gärna om vad Sureplay kostar!

*SBR-gummi: oftast återvunna bildäck som malts ner till granulat.

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!

 

Nu är den här – framtidens linjeringsteknik!

Den 4 oktober visades Tiny Line Marker upp för första gången i Sverige, i Falkenberg. Produkten beskrivs som framtidens linjeringsteknik och Sverigepremiären lockade nyfikna från Malmö, Jönköping, Vellinge och Falkenberg.

Framtidens linjeringsmaskin fungerar som följer. Med hjälp av GPS-teknik laddas banan ner på en surfplatta. Därefter kan du som användare bestämma precis var du vill ha linjemålning utförd. Linjeringsmaskinen kan enkelt ställas in för att skapa skräddarsydda linjer för t.ex. 11-, 9-, 7-, 5- och 3-mannafotboll, rugbylinjer och amerikansk fotboll – men kan också ställas in för egna specialanpassade önskemål. Bara sätt igång Tiny när det passar dig, berätta för den vad du vill att den ska utföra – sen sköter roboten arbetet själv och ni får exakta linjer.

Tiny Line Maker är mycket effektiv, på 20 minuter har den linjerat en 11 – mannaplan. Eftersom Tiny Line Marker endast väger 30 kg så är den också lätt att flytta mellan olika planer och anläggningar.

Den nya linjeringstekniken har redan gjort succé i Danmark där ca 25 st redan är levererade. Totalt 80 st är levererade runtom i världen och nu lanseras Tiny Line Marker på den svenska marknaden. Är du nyfiken på att se hur den fungerar? Kontakta Trafik & Fritid!

 

FOTNOT. Även TF Atom, vår nya LWHP-maskin demonstrerades med framgång i samband med Sverigepremiären för Tiny Line Marker.

 

Bilder

 

Tiny Line Marker

Nymålat

Tiny Line Marker

Tiny Line Marker

Tiny Line Marker

Tiny Line Marker

TF Atom

Nu är det här: konstgräset utan granulat

Tarkett Sports FieldTurf PureField Ultra HD är ett granulatfritt konstgräs som har mycket naturliknande egenskaper. 

 

 

Sätter ny standard
Tarkett Sports FieldTurf ligger i förarsätet när det gäller att utveckla konstgrässystem. PureField Ultra HD innebär en ny standard för fotbollsplaner utan infill, alltså granulat, vilket är glädjande för såväl spelarna som för miljön.

FIFA Quality
PureField Ultra HD är ett konstgräs som har FIFA Quality och Nordiskt Certifikat. Det levererar de perfekta spelegenskaperna för spelarna, samtidigt som det uppfyller alla förutsättningar och egenskaper som krävs av en högkvalitativ fotbollsplan.

Hållbart – inget gummigranulat
Med PureField Ultra HD uppnås en naturlig spelyta och mattan består av högkvalitativa UV-skyddade strån som skapar en hållbar yta. Det är enkelt och billigt att installera och det behövs heller ingen påfyllning av gummigranulat.

Referenser PureField Ultra HD
Ajax (Holland), Värmdö (Stockholm), Råde (Norge), Flatås Trondheim (Norge), Fredrikstad (Norge)

Ladda ner material
Klicka på länkarna nedan för att ladda ner allt tillgängligt material kring Tarkett Sports FieldTurf PureField Ultra HD konstgräs.

» Labbrapport

 

 

Hög press viktigt för Johan Wiland

Hans pappa tyckte inte att han skulle bli fotbollsmålvakt. Själv tyckte Johan Wiland att det var roligare att spela ishockey. Två decennier senare är han Allsvenskans mest meriterade målvakt i Sveriges mest framgångsrika klubb. 

Ibland, när livet och fotbollskarriären går lite halvknackigt, väljer målvakten Johan Wiland att minnas tillbaka på sina bästa matcher i UEFA Champions League, den stora klubblagsturneringen i Europa, som alla fotbollsspelare drömmer om att få spela i. Under sin tid i Nordens två främsta klubbar, Malmö FF och FC Köpenhamn, har han stått öga mot öga med världens bästa spelare Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Zlatan Ibrahimovic.

– Det är fantastiskt kul att få uppleva sådana stormatcher. När du möter lag som FC Barcelona eller Real Madrid går det inte bara fokusera extra på vissa individuella spelare. Ska jag göra en bra match mot dem krävs det att jag får stor hjälp av mina medspelare, säger Johan och börjar förklara hur allt hänger ihop.

Det viktigaste är, enligt Johan, att hela laget spelar tight och krymper ytorna för motståndarlaget. Tvingas motståndarna ta skott rakt framifrån eller långt ut på sidorna är det enklare för målvakten att rädda och kanske till och med hålla nollan mot de bästa lagen. Han nämner två olika exempel, bortamatcherna mot Paris Saint-German och Real Madridhösten 2015.

– Vi förlorade visserligen mot PSG med 2-0, men jag gjorde en bra match eftersom de inte tilläts skjuta nära mål. Mot Real Madrid borta fungerade inte försvarsspelet alls, jag kom ur position och det mesta gick in. Då känner man sig rätt vilsen som målvakt.

I Allsvenskan är situationen den omvända. Där är Malmö FF toppklubben som alla vill slå och för många klubbar och deras publik är det årets stora match när Sveriges mest framgångsrika klubblag kommer på besök.

– Det är en stor press som du måste klara av om du vill spela i MFF. För mig är det viktigt att känna den där pressen eftersom det gör att jag presterar bättre. Vi har en offensiv prägel i vårt spelsätt, men har ändå lyckats hitta ett bra och samspelt försvarsspel vilket gör att vi släpper in få mål.

Mer om Johan Wiland kan ni läsa här på Trafik & Fritid senare under veckan!

Johan Wiland
Ålder: 35
Bor: Malmö
Familj: Flickvän, samt en dotter
Yrke: Fotbollsmålvakt
Klubbar: Rydboholms SK, IF Elfsborg, FC Köpenhamn och Malmö FF
Meriter:
Svenska cupen: 2001 och 2003
SM-guld: 2006
Svenska Supercupen: 2007
Uttagen till EM 2008
Dansk mästare: 2009, 2010, 2011 och 2013
Danska Cupen: 2009, 2012 och 2015
Spel i Champions League: 2010-2011 (FC Köpenhamn) och 2015 (Malmö FF).
Årets målvakt i Danmark och Sverige vid ett flertal tillfällen

Johan Wiland om…  

…vad han har fått offra för elitkarriären.
– Det vanliga vardagslivet med lediga helger och semester på sommaren. Jag ser fram emot att kunna åka iväg en långhelg när jag känner för det. De enda helgerna vi kan planera är landslagsuppehållen. Jag klagar inte utan trivs med mitt arbete. Till skillnad från många andra föräldrar är jag oftast ledig på eftermiddagen och kan spendera tid med min dotter. I början av karriären offrade jag skolan. Det är inget jag är stolt över eller rekommenderar. Nu i efterhand är jag lite sur på mig själv att jag tog så lätt på skolan.

… spel i landslaget.
– Jag sa nej till landslaget 2013 när vi misslyckades i VM-kvalet och Erik Hamrén valde att fortsätta satsa på Andreas Isaksson. I somras fick jag frågan om jag ville vara reserv på hemmaplan för våra målvakter och jag sa ja. Även om det har gått bra för mig tycker jag att de ska satsa på en yngre målvakt. Jag skulle absolut kunna tänka mig att vara ett stöd till de yngre målvakterna.

Text – Pierre Eklund

Säker lek på Söderkulla

HSB Brf Söderkullas bollplan i Malmö har rustats upp med ett härligt grönt sureplay-underlag!

Bollplanen är på 200 m2 där grundunderlaget bestod av asfalt och på detta har vi lagt en plastgjuten gummibeläggning. Arbetet tog cirka 6 veckor från första kontakt till slutfört arbete. Eftersom planen ligger i ett bostadsområdet var sureplay ett bra alternativ som sänkte ljudnivån från studsande bollar och ger även ett mjukare underlag som minskar skador och skrapsår. Kunden valde en solid beläggning med 10 mm EPDM.