Marknadens bästa hardcourt i Stora Wäsby

Trafik & Fritid har varit delaktiga i ny-/ombyggnation av Stora Wäsby Tennishall/RQT Stora Wäsby.

Två befintliga banor har renoverats med Mapei Tennisbanebeläggning.
Två nybyggda banor har installerats med Mapei Tennisbanebeläggning.
Alla fyra banorna har därmed försetts med marknadens bästa hardcourtbeläggning.

Utöver detta har tre stycken nya padelbanor installerats av Padeltotal.