Gör ett hållbart val – välj konstgräs som håller i längden

Den nya generationens konstgräs har sand som infill. Förutom att sand är ett rent naturmaterial behöver det i princip aldrig fyllas på ytterligare. Det sparar både tid, pengar och miljö.

 

 

Välj en matta med sandinfill

Elitfotbollsgräs och äldre konstgräsvarianter har olika typer av gummigranulat som infill. De små gummikulorna, som kan komma från t.ex. nermalda bildäck, har en tendens att hamna där det inte var tänkt att de skulle hamna – till exempel i fotbollsskorna, i tvättmaskinen eller i närliggande vattendrag. Detta har uppmärksammats mycket under senare år och miljöaspekterna är uppenbara.

Den fjärde generationens konstgräs har däremot sand som infill. Är du inte i behov av en fotbollsplan för matchspel på elitnivå – gör ett grönt val och välj en matta med sandinfill! En matta mad sandinfill behöver i princip aldrig fyllas på med ytterligare infill vilket både sparar tid, pengar – och inte minst miljö.

 

Därför ska du välja konstgräs från Trafik & Fritid

Våra konstgräs uppfyller de allra högsta kraven och har bl.a. marknadens bästa UV-skydd vilket borgar för en lång livslängd. Garantin gäller i åtta (8) år men mattans faktiska livslängd beror på många faktorer. Vi har mattor som har legat i 15 år och som fortfarande håller väldigt hög nivå.

 

Världens största och mest betrodda varumärke inom konstgräs

När du väljer ett konstgräs från Trafik & Fritid får du en matta från Tarkett Sports FieldTurf som är världens största och mest betrodda konstgräsvarumärke. De tillverkar alla sina konstgräs själva i Europa med eget, förstklassigt material. De är dessutom mycket avancerade i återvinning och återanvändning av konstgräs med egen utrustning.

 

Gör ett grönt val som håller i längden!

 

Visste du detta om konstgräs?

En konstgräsmatta kan flyttas och fortsätta användas även om den exempelvis inte längre uppfyller önskad certifieringsnivå. En konstgräsmatta som tidigare tjänstgjort som FIFA Quality Pro är fortfarande ett väldigt bra fotbollsunderlag även om det efter ett par år som underlag på en elitfotbollsarena inte längre uppfyller kraven för den allra högsta klassificeringen.

 

 

 

Vilka krav ställer du på ditt konstgräs?

Det är skillnad på konstgräs och konstgräs. Välj ett underlag som passar just dina behov!

 

 

Hur ska planen användas?

Elitfotboll, breddfotboll, skolor och offentliga miljöer har oftast helt olika faktiska behov och krav på det konstgräs som ska läggas. Att inte kartlägga de behov som faktiskt finns kan göra att investeringen i konstgräsplanen inte blir så bra och lönsam som den kunde ha blivit.

 

Ta gärna hjälp – men bestäm själv

Beställning av en konstgräsplan kan upplevas som ett stort projekt. Ta gärna hjälp av oss eller en konsultbyrå om det underlättar för dig, men tänk på att själv bestämma vilka egenskaper du önskar av den nya konstgräsplanen – både sett till användningsområde, användare och ur miljösynpunkt.

 

Vilken typ av konstgräs passar bäst för just dina ändamål?

 

  • Hybridgräs:Innehåller 8-10% konstgräs och räknas som naturgräsmatta. Hybridgräs minskar slitaget på naturgräset. Det är exklusivt – jämfört med konstgräs är det kostsamt, både att installera och underhålla.
  • Landscapinggräs:För offentliga miljöer, till exempel i rondeller och liknande, på skolgårdar, i trädgårdar eller på solfattiga innergårdar hos exempelvis bostadsrättsföreningar. Utseendemässigt naturtroget med vissa gråa och bruna strån invävda. Endast sand som infill*.
  • Multisportgräs:Används för t.ex. tennis, basket och spontanidrott. Läggs på skolgårdar, tennisplaner och basketplaner utomhus. Ytorna är ofta ca 20×40 m stora. Endast sand som infill.
  • Fotbollsgräs:Den fjärde generationen konstgräs för fotboll är en tät, mjuk och spelvänlig konstgräsmatta med endast sand som infill. Mattan uppfyller Nordiskt Certifikat och FIFA Quality.
  • Elitfotbollsgräs:Förekommer i olika nivåer där den allra högsta högsta nivån är den som används av elitfotbollsklubbar (Allsvenskan, Damallsvenskan, Elitettan, Superettan) och uppfyller den högsta certifieringen, nämligen FIFA Quality Pro. Den certifieringen sker årligen.

 

*Infill är det material som läggs på konstgräsmattor för att stödja stråna att stå upprätta. Alla mattor har sand som grundinfill. Vissa mattor använder t.ex. kork eller olika typer av gummi som toppinfill – eller bara sand, vilket är absolut mest naturvänligt.

 

 

 

 

Installation av konstgräs

Markarbete, underlag och installation – så går det till när du ska lägga konstgräs! 

 

 

Förberedelser av underlaget

Innan konstgräsmattan kan installeras måste marken förberedas. Det görs av en markentreprenör. Trafik & Fritid erbjuder möjligheten till totalentreprenad, dvs. att Trafik & Fritid håller även i markentreprenaden. Det går också bra att ordna detta på egen hand om så hellre önskas.

 

Viktigt med ett ordentligt underarbete

Markentreprenaden går till på följande vis: matjord och andra jordmassor schaktas bort tills att man kommit ner till ”fast yta”. På denna yta läggs markväv och därpå olika fragment av bergkross för att uppnå ett riktigt fast underlag. Ovanpå det läggs dränering/dräneringsgrus och på toppen 10-30 mm stenmjöl för att göra ytan riktigt jämn. Det är viktigt att planen inte har några svackor.

Så undviker du vattenpölar på din konstgräsplan

Hela ytan anläggs med en s.k. bombering, där planen har en ”ryggås” vilken på en fotbollsplan sträcker sig från det ena målet till det andra, och sluttar något ut mot varje långsida. Detta görs för att underlätta vattenavrinning. Vid renovering av en fotbollsplan sker också visst markarbete för att justera eventuellt uppståndna svackor o.dyl., men detta är marginellt i jämförelse mot nyinstallation.

 

Äntligen dags att lägga konstgräs!

På det färdigjusterade bärlagret läggs en s.k. pad. Det finns olika typer av pads – vilken som läggs avgörs av planens önskade egenskaper – till exempel om den ska uppfylla några specifika certifieringskrav. På paden läggs konstgräsmattan som kommer på stora rullar (2-4 m breda) som är skarvfria i planens längdriktning. Längderna rullas ut och finbeskärs därefter på plats – och limmas samman. Sand/ infill fylls på och jämnas ut och linjer målas/ limmas. Installationen tar ca 10-15 dagar.

 

Besiktning för garanti om riktigt bra konstgräs

För att testa planens installationskvalitet görs en besiktning genom Svenskt/Nordiskt Certifikat. Det ger dig som beställare ett kvitto på att din konstgräsmatta och installationen uppfyller alla de krav som ställs på en riktigt bra konstgräsmatta som ska hålla i många år. En likadan besiktning kan beställas när som helst – till exempel vid garantitidens utgång. Läs mer om krav och certifieringar i konstgräsguiden som du laddar ner gratis här.