Fördelar med Sureplay (platsgjutet gummigranulat)

För att uppnå krav på lekplatser enligt gällande EU-norm kan man använda platsgjutet gummigranulat, sand eller bark som fallskyddande underlag. Den här artikeln tar upp vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika alternativen.

 

FÖRDELAR MED PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Både sand och bark är ju rena naturmaterial, vilket är toppen. Men de har också ett par nackdelar. Sand har genom alla tider varit populärt för barn att gräva i, men lika populärt hos katter att utföra sina behov i. Både sand och bark behöver tvättas med jämna mellanrum på grund av hygienfaktorer, dessutom har dessa material en väldokumenterad tendens att följa med i kläder vilket inte bara hamnar i tvättmaskiner utan även skapar stora slitage på inomhusmiljöer på till exempel skolor och förskolor.

En annan nackdel med till exempel sand och bark är att glassplitter och kanyler lätt döljs under ytan i sand eller bark vilket medför en påtaglig fara för lekande barn.

 

ENKELT UNDERHÅLL FÖR LÅNG HÅLLBARHET

Sureplay är i det närmaste underhållsfritt. För maximal livslängd gäller det bara att se till att ytan hålls någorlunda ren, framförallt att se till att försöka hålla löv och annat organiskt material borta samt sten, grus och sand. Ytor som hålls rena håller också länge, cirka 15 år. Slitytan, alltså den färgglada centimetertjocka yta som syns, är gjord av genomfärgat EPDM-gummi vilket också används som vibrationsdämpare i brokonstruktioner. När det är dags att renovera granulatytan läggs i stort sett ett nytt lager ovanpå det gamla och utöver en nollställning av åldern uppnås dessutom ännu bättre stötdämpande egenskaper.

 

BÄTTRE HYGIEN PÅ LEKPLATSEN

Att förse Sureplayytan med extra lager transparent förstärknings-/topplack förstärker inte bara hållbarheten ytterligare, utan förbättrar även hygienen. Det blir helt enkelt lättare att sanera efter exempelvis tappade varmkorvar med senap och ketchup eller magsjuka barn.

 

TVÄTT AV PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Trafik & Fritid erbjuder tvätt av Sureplay. Detta görs med en speciell maskin som i grova drag kombinerar högtryckstvätt med en vattendammsugare. Framförallt använder vi bara egen och speciellt utbildad personal och vi jobbar bara i landets sydligaste regioner. Detta gör att vi finns i närheten av dig och kan hålla en väldigt hög servicegrad.

 

ÅTERVUNNET GUMMI SOM ÄR HÅLLBART

Spridning av löslagt SBR-gummi är ett miljöproblem där det uppskattas att uppemot 4000 ton gummi försvinner spårlöst från landets konstgräsplaner och ut i naturen varje år.

Det SBR-gummi som används vid våra platsgjutna gummigranulatytor (Sureplay) kommer från återvunna bildäck och är helt inbundet med bindmedel. Det är alltså inte löst, utan sitter ihop. Det ligger dessutom inte exponerat, utan är dolt under ett centimetertjockt lager av EDPM – även det helt inbundet och därtill bättre för miljön.

 

 

DET STÅR SUREPLAY FÖR:

Säkerhet  Underhållsfritt  Rullstolstillgängligt  Europanorm

Platsgjutet  Långsiktigt  Allsidigt   Ytanpassat

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!

 

Viktigt att tänka på när du ska installera platgjutet gummugranulat

Det är skillnad på gummi och gummi och det finns också stora skillnader på olika fabrikat och installatörer av gummigranulat. När du ska installera platsgjutet gummigranulat, är det viktigt att tänka på att välja kvalitet – både för att spara kostnader i längden och miljö.

 

STÄLL HÖGA KRAV PÅ GUMMIGRANULATET

Trafik & Fritid använder endast stora, seriösa, europeiska leverantörer av granulat för Sureplay. Detta gör att du kan ha bättre koll på både gummi och kemi – till exempel att UV-beständigheten är den högsta möjliga. Sureplay som är vårt platsgjutna gummigranulat var det första i Sverige – det är av högsta kvalitet och vi har lång och god erfarenhet av både installationer och kvalitet över tid.

 

VÄLJ HÖG KVALITET PÅ PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT 

När det gäller kvalitet kan det enkelt uttryckas med att den avgörs av två faktorer: 1. Mängden EPDM-gummi (syntetiskt gummi) i granulatet och 2. Mängden UV-bindmedel. Ju större mängder av dessa, desto bättre och mer hållbar produkt. Men det är också dyrare. Genom att satsa på högsta kvalitet sparar du pengar genom att ytan håller längre – och det är också bättre för miljön.

 

ENKELT TRICK FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

På en multisportyta för fotboll sker 95% av slitaget vid straffpunkten. Där kan man förstärka med två lager transparent förstärknings-/topplack för att öka hållbarheten och därmed livslängden. Det är förvisso en liten detalj, som inte kostar särskilt mycket – men ett smart och enkelt sätt att få maximal glädje av lekytan!

 

STÖTDÄMPANDE LAGER FÖR SÄKERHET PÅ LEKPLATSER

Vid installation av platsgjutet gummigranulat krävs två aktörer – markentreprenör och installatör. Markförberedelserna görs enligt installatörens beskrivning och består i stora drag av stenmaterial – 200 mm förstärkningslager, 100 mm bärlager och 30 mm stenmjöl. Ovanpå detta lägger installatören 30-90 mm stötdämpande lager (SBR-gummi*) och 10 mm ytlager (genomfärgat EPDM-gummi). Hur tjockt gummilagret ska vara avgörs av den fallhöjd det är avsett att kunna dämpa. Sureplay kan läggas direkt på asfalt eller andra hårdgjorda ytor.

SÄKERHET VIKTIGT ÄVEN VID INSTALLATION AV PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT

Vid installationen är det viktigt att arbetsområdet är ordentligt avgränsat med byggstaket samt att installationen görs under gynnsam väderlek. Vi vet när detta är. Vid forcerad läggning eller vid läggning under icke optimala förhållanden riskerar arbetet att bli undermåligt och i värsta fall behöva göras om helt.

 

VAD KOSTAR PLATSGJUTET GUMMIGRANULAT?

Priset för en yta med Sureplay beror på en mängd faktorer, utöver hur stor yta som ska läggas och vilket förarbete som krävs på den aktuella platsen beror priset till exempel på vilken fallhöjd som Sureplay ska dimensioneras för. Fråga oss gärna om vad Sureplay kostar!

*SBR-gummi: oftast återvunna bildäck som malts ner till granulat.

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!

 

Sureplay – underlag för hög säkerhet på lekplatser

Sureplay är ett platsgjutet gummigranulat som skapar inbjudande och lekfulla miljöer med rätt fallskydd. Med Sureplay skapar du en lekmiljö där alla är välkomna!

 

KRAV PÅ FALLSKYDD

Enligt gällande EU-normer (EU-norm EN 1177) krävs att risken för personskador på lekplatser ska minimeras. För att lekplatser ska uppnå dessa krav och erbjuda ett gott fallskydd används bland annat speciell sand, bark, konstgräs eller platsgjutet gummigranulat som underlag.

FÄRG PÅ GUMMIGRANULAT

Det första platsgjutna gummigranulatet som kom till Sverige heter Sureplay. Sureplay är populärt att använda på till exempel lekplatser, på löparbanor och på mul­tisportytor för spontanidrott. Sureplay borgar för optimal säkerhet och är med sin tillgängliga, stötdämpande och ofta färgglada yta väldigt inbjudande till lek. Det finns 24 standardfärger att välja mellan – dessa kan dessutom blandas eller läggas i mönster för att skapa unika uttryck.

SUREPLAY – SÄKERT PÅ FLER SÄTT

Sureplay är inte brandfarligt, vilket minskar risken för vandalism. I de fall där vandalism förekommer är ytan lätt att laga. Trafik & Fritid jobbar med egen, lokal personal och kan därför komma snabbt för att åtgärda problemet. Detta minskar risken för fort­satt vandalism och ytterligare förstörelse av lekytan.

 

TILLGÄNGLIGHET PÅ LEKPLATSER

En yta bestående av platsgjutet gummigranulat gör det möjligt för fler att delta och vara närvarande i leken. Det är enkelt att ta sig fram med såväl barnvagn som rullstol, äldre släktingar kan vara med och ta del av leken då ytan både är lättframkomlig (till skillnad från sand), halksäker och mjuk att landa på.

 

FÅ HJÄLP MED FALLSKYDD OCH SÄKERHET

Våra produkter ritas ofta in i projekt av arkitekter. Har du ingen arkitekt kan Trafik & Fritid hjälpa dig med planeringen. Vi kan dessutom tipsa om alternativ – det finns kanske bättre alternativ för just ditt projekt – till exempel stötupptagande gummi med konstgräs på ytan. I vårt utbud finns också asfaltsmönstring (Creapave), ytmålning och dekorativ, prefabricerad termoplast (DecoMark). Våra kunder tycker det är skönt att kunna hitta allt hos samma leverantör.

 

För fler tips – ladda ner vår gratisguide!